Trang chủ

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Cam kết đầu ra cấp tốc

LỢI ÍCH KHÓA CAM KẾT

Đăng ký học

Được luyện hoàn toàn bằng bộ đề thi thật của Hội đồng thi, đặc biệt bộ đề sẽ được giới hạn theo lịch thi cụ thể cho bạn.

ĐỀ THI ĐỘC QUYỀN

Được học và luyện đề thi thật Speaking và Writing với giảng viên của Hội đồng Anh để rèn luyện tâm lý tự tin giao tiếp với giám khảo nước ngoài khi tham gia thi thật, xác định band điểm chính xác nhất của 2 kỹ năng viết, nói theo chuẩn khung chấm thi IELTS.

RÈN TÂM LÝ THÉP

Được định hướng nên thi ngày nào để có thể nhận được hỗ trợ đặc biệt từ trung tâm.

ĐỊNH HƯỚNG

Các khóa học được xây dựng bài bản theo lộ trình Cá nhân hóa phù hợp cho mọi trình độ kể cả " Mất gốc " để chinh phục mục tiêu của trong thời gian ngắn nhất có thể.

CÁ NHÂN HÓA

Lớp học tối đa 10 bạn và được sắp xếp giáo viên riêng để bám sát theo từng lộ trình cụ thể của bạn. Giảng viến sẽ nắm bắt được chính xác điểm số, mức học của bạn, từ đó sẽ đưa ra định hướng cho bạn các phương pháp học để đạt target nhanh nhất.

TỐI ĐA 10 HV

Sắp xếp các lớp bổ trợ riêng nếu bạn vẫn còn đang yếu về phần từ vựng và ngữ pháp.

HỖ TRỢ RIÊNG

Gigi luôn đồng hành cùng bạn trong những giai đoạn đầu tiên cho đến khi trước giờ thi. Không chỉ tạo ra hướng đi cá nhân cho mỗi học viên, mà còn tối ưu hóa với thời gian ngắn nhất.

YÊU CẦU HỌC VIÊN ĐẦU VÀO

> Học viên cần hoàn thành bài kiểm tra đầu vào để đưa ra lộ trình phù hợp với khóa cấp tốc

Đăng ký kiểm tra

CAM KẾT CỦA TRUNG TÂM

95% học viên của trung tâm
Đều đạt hoặc vượt target ban đầu sau khi hoàn thành xong khóa học

Nếu học viên chưa đạt được mục tiêu cam kết ban đầu
Học viên sẽ được tham gia các lớp học tăng cường miễn phí cho đến khi đạt được mục tiêu