OVERALL 8.0

Listening 9.0

Writing 7.5

Reading 9.0

Speaking 6.5

Bùi Hải Anh

Lớp Anh 12 THPT Trần Phú

OVERALL 7.5

Listening 8.0

Writing 6.0

Reading 8.5

Speaking 6.5

Bùi Hải Dương

Trường THPT Lê Quý Đôn

OVERALL 8.0

Listening 9.0

Writing 6.5

Reading 9.0

Speaking 6.5

Bùi Hữu Minh Hạnh

Lớp 12 Pháp -THPT Trần Phú

OVERALL 7.0

Listening 7.5

Writing 7.0

Reading 7.0

Speaking 6.0

Đỗ Thị Mai Hương

Trường THPT Phạm Ngũ Lão

OVERALL 8.0

Listening 9.0

Writing 7.0

Reading 9.0

Speaking 7.0

Lê Minh Quốc Anh

Đại học Kinh tế Quốc Dân

OVERALL 7.0

Listening 7.5

Writing 6..5

Reading 7.0

Speaking 6.0

Mai Thị Hiền Linh

Trường ĐH Hàng Hải

OVERALL 7.5

Listening 9.0

Writing 7.0

Reading 8.5

Speaking 6.0

Nguyễn An Khánh

Lớp 12 Anh 2 - THPT Trần Phú

OVERALL 8.0

Listening 8.5

Writing 7.0

Reading 9.0

Speaking 7.0

Nguyễn Phú Hải Nam

THPT

OVERALL 8.0

Listening 9.0

Writing 7.5

Reading 8.5

Speaking 6.5

Nguyễn Thúy Hiền

Đại học sư phạm Hà Nội