Trang chủ

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Luyện đề

Ôn luyện đề liên tục, học các kỹ năng làm bài chuyên sâu và nâng cao giúp đạt điểm cao nhất với nhịp học nhanh và có thể làm bài dưới áp lực thời gian thi thật

MỤC TIÊU

DÀNH CHO NGƯỜI ĐÃ HỌC IELTS MONG MUỐN NÂNG BAND ĐIỂM

Đăng ký học

KẾT THÚC KHOÁ HỌC

Đăng ký học

LISTENING

Nắm bắt kỹ năng nghe hiệu quả
Nhận biết paraphrase, thông tin gây nhiễu 
Trả lời các dạng câu hỏi tiêu biểu và các tips trong kỳ thi 
Cách phân bổ thời gian và transfer đáp án

READING

Thành thạo kỹ năng làm bài, kiểm soát tốc độ đọc  
Kiến thức từ vựng quan trọng được bổ sung xuyên suốt và chắt lọc để hoàn thành bài đọc tốt nhất

SPEAKING

Nắm chắc cách tư duy và phản xạ khi trả lời
Nắm vững cấu trúc đề thi
Nâng cao phát âm chuẩn và fluency

WRITING

Xây dựng được chiến lược, cấu trúc, từ vựng, cách đa dạng ngữ pháp để đạt điểm cao.
Thành thạo chiến lược thời gian theo các bước phân tích đề, lập dàn ý, viết và kiểm tra

> Quen với áp lực khi đi thi thật

> Có khối lượng từ vựng chuyên sâu

> Thành thạo các kỹ năng để hoàn thành bài trong thời gian thi thật

> Cải thiện 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết