Trang chủ

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Lý thuyết

Xây dựng nền tảng ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp cơ bản có tính ứng dụng cao trong IELTS và kỹ năng làm các dạng bài cụ thể 

MỤC TIÊU

DÀNH CHO NGƯỜI CÓ NỀN TẢNG TIẾNG ANH NHƯNG CHƯA HỌC IELTS

Đăng ký học

KẾT THÚC KHOÁ HỌC

Đăng ký học

LISTENING

Tăng khả năng bắt âm trong bài nghe
Làm quen với các kiểu câu hỏi Listening theo format IELTS
Nắm vững cơ bản các tips khi làm bài nghe

READING

Làm quen với các câu hỏi theo format IELTS 
Nắm chắc kỹ năng + chiến thuật làm bài

SPEAKING

Làm quen với các kiểu câu hỏi theo format IELTS
Tập phản xạ với lượng từ vựng quan trọng
Bổ sung kiến thức và cách phát triển ý tưởng khi nói

WRITING

Làm quen với các câu hỏi theo format IELTS
Khả năng ứng dụng từ vựng và ngữ pháp 
Luyện viết và tự hoàn thiện bài viết theo dạng IELTS

> Thói quen chủ động sử dụng tiếng Anh hàng ngày

> Trau dồi ngữ pháp quan trọng sử dụng trong IELTS

> Nhận diện và áp dụng cách làm các dạng bài IELTS thực tế

> Cải thiện 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết